Ta gjerne kontakt med styret

Vi har styremøter kl 19.30
første onsdagen i måneden.
Har du spørsmål eller noe du mener vi bør engasjere oss i,
er du velkommen til
å ta kontakt.

 
Styret 2023-2024
E-post: Telefon:
Styrets leder Endre Bjelle-Helleland 98136130
Styrets nestleder Fredrik Foerster-Massey  
Styremedlem Jon Olav Grepstad  
Styremedlem Anne Katrin Haga  
Styremedlem Bjørg Sletten  
Styremedlem Mai-Lis Berg  
Styresekretær Bjørn Grinde  
     
Revisor Ståle Søbye
Idun Heier
     
Festkomitèen    
Silje Leid    
Trude Drægni    
Silje Reinhardt    
Kristian Ormerod Skaarud    
Guro Pauck Berhardsen    
     
Valgkomitèen    
Øivind Paulsrud    
Inge O. Solberg    
     
Utleieansvarlig grendehuset
Janne Kolstad    
     

*Et av styremedlemmene skal ha et særskilt ansvar for hus og nærmiljø Hvem av styremedlemmene som får dette ansvaret avklares på første styremøte

 

 

Styret i velet har faste styre– møter den første tirsdag i måneden kl. 19.30 på grendehuset.

Er det innspill, spørsmål eller noe man har på hjertet, opp-fordrer styret folk til å ta kontakt.

Solemskogen Vels lover

- Protokoll Velet og Veilaget 2022

- Protkoll Velet 2021
- Protokoll Veilaget 2021

- Protkoll Velet 2020
- Protokoll Veilaget 2020

- Protokoll Velet 2019
- Protokoll Veilaget 2019

- Protokoll Velet 2018
- Protokoll Veilaget 2018

- Protokoll Velet 2017
- Protokoll Veilaget 2017

- Protokoll Velet 2016
- Protokoll Veilaget 2016

- Protokoll Velet 2015
- Protokoll Veilaget 2015

     
 

Solemskogen Velforening, Solemskogveien 3, 0496 Oslo | Leder: Endre Bjelle-Helleland | Web: Petter Lundberg Olsen