Ta gjerne kontakt med styret

Vi har styremøter kl 19.30
første onsdagen i måneden.
Har du spørsmål eller noe du mener vi bør engasjere oss i,
er du velkommen til
å ta kontakt.

 
Styret 2024-2025
E-post: Telefon:
Styrets leder Fredrik Foerster-Massey 45205140
Styrets nestleder Per Magne Olsen 45002279
Sekretær Bjørn Grinde 99708805
Kasserer Elisabeth Eriksen 90797940
Styremedlem Jon Olav Grepstad  
Styremedlem Anne Katrin Haga  
Styremedlem Bjørg Sletten  
     
Revisor Dag Larsen
Idun Heier
     
Festkomitèen    
Silje Leid    
Silje Reinhardt    
Beate Sletten Guldbrandsen    
Guro Pauck Berhardsen    
     
Valgkomitèen    
Øivind Paulsrud    
Sissel Urke Olsen    
     
Utleieansvarlig grendehuset
Janne Kolstad    
     

*Et av styremedlemmene skal ha et særskilt ansvar for hus og nærmiljø Hvem av styremedlemmene som får dette ansvaret avklares på første styremøte

 

 

Styret i velet har faste styre– møter den første tirsdag i måneden kl. 19.30 på grendehuset.

Er det innspill, spørsmål eller noe man har på hjertet, opp-fordrer styret folk til å ta kontakt.

Solemskogen Vels lover

- Protokoll Velet og Veilaget 2022

- Protkoll Velet 2021
- Protokoll Veilaget 2021

- Protkoll Velet 2020
- Protokoll Veilaget 2020

- Protokoll Velet 2019
- Protokoll Veilaget 2019

- Protokoll Velet 2018
- Protokoll Veilaget 2018

- Protokoll Velet 2017
- Protokoll Veilaget 2017

- Protokoll Velet 2016
- Protokoll Veilaget 2016

- Protokoll Velet 2015
- Protokoll Veilaget 2015

     
 

Solemskogen Velforening, Solemskogveien 3, 0496 Oslo | Leder: Fredrik Foerster-Massey | Web: Petter Lundberg Olsen