Ta gjerne kontakt med styret

Vi har styremøter kl 19.30
første onsdagen i måneden.
Har du spørsmål eller noe du mener vi bør engasjere oss i,
er du velkommen til
å ta kontakt.

 
Solemskogen Vel

Solemskogen er et lite lokalsamfunn i utkanten av Oslo, bestående av ca. 60 husstander. Bygda har over 100 år med spennende historie bak seg. Vi har eget velhus og barnehage. Den nære beliggenheten til marka, gir oss som bor her et godt utgangspunkt for friluftsliv både sommer og vinter. Det er dessuten bussforbindelse til Storo og Torshov med god kommunikasjonsforbindels til resten av Oslo.

"Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Gjennom dette skal Velforeningen arbeide for at Solemskogen skal være et livskraftig samfunn." (§1 i lovene)

Velforeningens styrende organer er generalforsamling, medlemsmøte, styret, underkomiteer og revisorer.

 

 
     
 

Solemskogen Velforening, Solemskogveien 3, 0496 Oslo | Leder: Endre Bjelle-Helleland | Web: Petter Lundberg Olsen