Ta gjerne kontakt med styret

Vi har styremøter kl 19.30
første onsdagen i måneden.
Har du spørsmål eller noe du mener vi bør engasjere oss i,
er du velkommen til
å ta kontakt.

 

Saksdokumenter generalforsamling 2023

Saksdokument
Årsregnskap veilaget
Årsregnskap festkomiteen
Årsregnskap vellet

   
     

Solemskogen vel fyller 120 år i 2023 🎉

📅 Hold av lørdag 26. august til feiring av bygda vår!
🎯 Historisk rundtur i marka og gøy for barn og voksne på dagtid
🥂 Middag og fest for voksne på kvelden
💬 Program og påmelding kommer når det nærmer seg
💚 Kontakt en av oss i jubileumsgruppa om du har noe på hjertet

- Per M. Olsen, Tore Faller, Dag Wigum, Silje Opheim
   
     

Innkalling til generalforsamling i Solemskogen veilag og velforening 23. mars 2023

   
     

Årsregnskap Solemskogen 2021

Saksdokumenter generalforsamlinger 2022

   
     

Generalforsamling Solemskogen veilag og velforening

Generalforsamling i veilaget avholdes onsdag 17. mars kl. 19.00 på grendehuset. Generalforsamling i velforeningen avholdes samme dag kl. 19.15. Skriftlige forslag til generalforsamlingene må være styret i hende senest 3. mars. Forslag kan sendes på e-post til sv@storlokken.no. Saksdokumenter vil bli publisert på nettsiden og i Facebookgruppa Solemskogen. De som ønsker å motta saksdokumenter på annen måte kan ta kontakt med Sigurd Vestrheim på e-post eller telefon (970 28 284).

Alle medlemmer er velkommen!
   
     

Bymelding - meld fra om feil og mangler

Oslo kommune har en tjeneste på nett - Bymelding - som kan benyttes ved hull i veibanen (kommunale veier), manglende eller mangelfull brøyting, mørke gatelys osv. Dette er den enkleste måten å melde fra til Oslo kommune, og kommunen gir i de aller fleste tilfeller rask tilbakemelding. Feil og mangler kan meldes på www.bymelding.no
   
     

Regnskap for Solemskogen velforening 2020

   
     

Innkalling til generalforsamling i Solemskogen veilag 2021

Innkalling til generalforsamling i Solemskogen velforening 2021

Innkalling generalforsamling 2021

   
     

Innkalling generalforsamling 2021

   
     

DUGNAD GRENDEHUSET

Hei alle!

Vi må ha dugnad også i år og håper så mange som mulig har anledning til å stille ved grendehuset 9. mai kl. 15-17.
Velforeningen ordner med litt mat og drikke og vi skal også sørge for å ha lest oss opp på smittevernreglene som gjelder, slik at dugnaden blir trygg å delta på.
Det kan også bli behov for noe arbeid ut over det vi klarer å gjennomføre på selve dugnaden, dette kommer vi tilbake til - men oppfordrer de som ikke har mulighet 9. mai til å melde seg frivillig.

   
     

Informasjon fra styert Januar 2021

   
     

Grunnet den vedvarende situasjonen rundt Covid-19 vil ikke Grendehuset bli åpnet for utleie inntil videre. Tilsvarende vil trimrommet fortsatt være stengt. Våre hjemmesider vil bli oppdatert ved eventuelle endring av dagens situasjon.

For styret
Per M. Olsen

   
     

Innkalling til Generalforsamling den 16. September 2020

- Innkalling veilag
- Innkalling velforening

   
     

Erfaringer så langt med kommunens tømmeavtale for septik

Styret i velforeningen ønsker å vite litt mer om medlemmenes erfaringer med den nye tømmeavtalen. Det hjelper oss i dialogen med kommunen. Du svarer anonymt dersom du ikke selv velger å legge inn navn i kommentarfeltet til slutt.

Ta medlemsundersøkelsen her

På forhånd takk.

Solemskogen velforening
v/styret

   
     

Dugnad 2020

År 2020 er et merkelig år. Det meste av hva vi planlagte blir snudd fullstendig på holdet. Så også med vel-arbeid på Solemskogen. Vi hadde planlagt dugnad 10.05.20, men den lar seg ikke gjennomføre som planlagt. Den må splittes om i arbeidsoppgaver gjennomført av mindre grupper. Se vedlagte oppgaver som skal utføres. Gi informasjon til Ingar for hva dere kan bidra med så vil Ingar koordinere oppgavene.

Oppgavene finner du her (oppdatert 07. mai 2020)

Styret

   
     

Utsettelse av Generalforsamlingen.

Som tidligere informert om skulle Generalforsamlingen vært avholdt onsdag 18.03.20. På bakgrunn av dagens situasjon rundt Korona-viruset og anbefalinger fra myndighetene, utsettes Generalforsamlingen inntil videre. Nærmere informasjon vil bli gitt. Dagens styre fortsetter sitt virke inntil Generalforsamlingen er avholdt.

I dagens situasjon er det viktig at vi som et lite samfunn viser omsorg for hverandre. Har noen behov for handling av matvarer, henting av medisiner eller lignende, ta kontakt med nabo eller alternativt velforening. Vi må nå stille opp for hverandre!

Vi ber dere følge anbefalinger som løpende blir gitt fra norske myndigheter.

For styret i Solemskogen velforening

Per M. Olsen

   
     

Innkalling til generalforsamling 18.03.20

Informasjon om innkalling til generalforsamling i Solemskogen veilag og Solemskogen velforening 18.03.20 finnes her:

- Innkalling veilag
- Innkalling velforening

   
     
Juleinfo fra Solemskogen Velforening desember 2019    
     
   
     
   
     

Ny ordning for septiktømming

Hei alle på Solemskogen. Alle har fått, eller vil få post fra Oslo kommune ved VAV, om endringer når det gjelder septiktømming. Sammen med brevet ligger det ved et svarskjema som skal fylles ut av den enkelte og returnere VAV. For meg er det ikke innlysende hvordan skjema skal fylles ut, i tillegg er det ikke utfyllende. Styret i velforeningen har derfor tatt kontakt med VAV for et avklaringsmøte. Møtet blir avholdt 5. april. Umiddelbart etter møtet vil det bli sendt ut info, blant annet hvordan VAV ønsker skjema fylt ut. Frist for innsending av skjema er satt til 15.04.19.

Mvh hilsen, styret

   
     

Innkalling til generalforsamling 20.03.19

Informasjon om innkalling til generalforsamling i Solemskogen veilag og Solemskogen velforening 20.03.19 finnes her:

- Innkalling veilag
- Innkalling velforening

   
     
Juleinfo fra Solemskogen Velforening - des. 2017    
     

Sak ikke tatt til behandling - Linderudkollen Skisenter

Vi viser til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin uttalelse datert 18.12.2017: «Fylkesmannen vurderer det slik at asfaltering i dobbel bredde av det gjeldende regulering legger opp til ikke bare vil være i strid med reguleringsplanen, men også utfordrer de forutsetningene departementet la i tillatelse til oppstart [av regulering]. Les hele uttalelsen her.

   
     

Tømmeavtale for slamavskiller

De aller fleste på Solemskogen har nå oppgradert sine renseanlegg. Dette gir en trygghet for framtidig drikkevannskvalitet for oss som har lokale drikkevannskilder. Skal anleggene fungere etter intensjonene over tid så må de vedlikeholdes. Vi er pålagt å ha serviceavtale for gråvannsanleggene. Les mer i vedlegg

   
     

Informasjon fra styret september 2017

Se infoskriv fra styret

   
     
Nabovarsel fra Linderudkollen skianlegg

Solemskogen Velforening har mottatt nabovarsel angående asfaltering av deler av skianlegget på Linderudkollen for rulleskitrening Se brev
Les også svarbrev fra Velforeningen her. [Styret 12.04.17]
   
     
Informasjon fra styret 16.01.17

- Elektronisk nøkkelsystem
- Avtale om septiktømming

Link til informasjon om trening og renn i Linderudkollen skianlegg
Link til faceboksidene til Linderudkollen Langrennsarena.
 
     

Derfor bør denne bussen få flere avganger

Med et stort idrettsanlegg på Linderudkollen, og med en intensjon om at brukerne av det skal reise miljøvennlig, gir det lite mening at 56-bussen bare går én gang i timen på søndager mener Solemskogen velforening. Se nyhet i Nordre Aker Budstikke

 
     
   
     
Info fra medlemsmøte i Solemskogen velforening

I etterkant av generalforsamlingene 16. mars ble det holdt et medlemsmøte med informasjon om service og vedlikehold av renseanleggene. Solemskogen velforening har rammeavtale for service på renseanlegg for gråvann med Rørleggerfirma Knut-J. Moen. Moen stilte på medlemsmøtet for å informere og gi råd om vedlikehold. Referat fra møtet.

   
     
Syklist, turgåer og barn påkjørt langs Solemskogveien…

Bank i bordet og la det ikke gå troll i ord. Dette er kun ord som skal få deg til å tenke litt ekstra på om du holder fartsgrensen. Styret er kontaktet av bekymrete foreldre og beboere på Solemskogen, som melder om grisekjøring. Vi sier ikke at det er deg, men vi ber deg uansett ta det ansvaret du kan. Det er mange myke trafikanter langs Solemskogveien – hold fartsgrensen og kjør aktsomt! [Styret 09.09.14]
 
     
Tidligere artikler

22.10. 2013 Kronol. oversikt over arbeidet med reguleringsplanen
26.12.2005 Kulturvernprisen 2004 for "Solemskogboka"
   
 

Solemskogen Velforening, Solemskogveien 3, 0496 Oslo | Leder: Sigurd Vestrheim | Web: Petter Lundberg Olsen