Ta gjerne kontakt med styret

Vi har styremøter kl 19.30
første onsdagen i måneden.
Har du spørsmål eller noe du mener vi bør engasjere oss i,
er du velkommen til
å ta kontakt.

 
   
     
   
     

Ny ordning for septiktømming

Hei alle på Solemskogen. Alle har fått, eller vil få post fra Oslo kommune ved VAV, om endringer når det gjelder septiktømming. Sammen med brevet ligger det ved et svarskjema som skal fylles ut av den enkelte og returnere VAV. For meg er det ikke innlysende hvordan skjema skal fylles ut, i tillegg er det ikke utfyllende. Styret i velforeningen har derfor tatt kontakt med VAV for et avklaringsmøte. Møtet blir avholdt 5. april. Umiddelbart etter møtet vil det bli sendt ut info, blant annet hvordan VAV ønsker skjema fylt ut. Frist for innsending av skjema er satt til 15.04.19.

Mvh hilsen, styret

   
     

Innkalling til generalforsamling 20.03.19

Informasjon om innkalling til generalforsamling i Solemskogen veilag og Solemskogen velforening 20.03.19 finnes her:

- Innkalling veilag
- Innkalling velforening

   
     
Juleinfo fra Solemskogen Velforening - des. 2017    
     

Sak ikke tatt til behandling - Linderudkollen Skisenter

Vi viser til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin uttalelse datert 18.12.2017: «Fylkesmannen vurderer det slik at asfaltering i dobbel bredde av det gjeldende regulering legger opp til ikke bare vil være i strid med reguleringsplanen, men også utfordrer de forutsetningene departementet la i tillatelse til oppstart [av regulering]. Les hele uttalelsen her.

   
     

Tømmeavtale for slamavskiller

De aller fleste på Solemskogen har nå oppgradert sine renseanlegg. Dette gir en trygghet for framtidig drikkevannskvalitet for oss som har lokale drikkevannskilder. Skal anleggene fungere etter intensjonene over tid så må de vedlikeholdes. Vi er pålagt å ha serviceavtale for gråvannsanleggene. Les mer i vedlegg

   
     

Informasjon fra styret september 2017

Se infoskriv fra styret

   
     
Nabovarsel fra Linderudkollen skianlegg

Solemskogen Velforening har mottatt nabovarsel angående asfaltering av deler av skianlegget på Linderudkollen for rulleskitrening Se brev
Les også svarbrev fra Velforeningen her. [Styret 12.04.17]
   
     
Informasjon fra styret 16.01.17

- Elektronisk nøkkelsystem
- Avtale om septiktømming

Link til informasjon om trening og renn i Linderudkollen skianlegg
Link til faceboksidene til Linderudkollen Langrennsarena.
 
     

Derfor bør denne bussen få flere avganger

Med et stort idrettsanlegg på Linderudkollen, og med en intensjon om at brukerne av det skal reise miljøvennlig, gir det lite mening at 56-bussen bare går én gang i timen på søndager mener Solemskogen velforening. Se nyhet i Nordre Aker Budstikke

 
     
   
     
Info fra medlemsmøte i Solemskogen velforening

I etterkant av generalforsamlingene 16. mars ble det holdt et medlemsmøte med informasjon om service og vedlikehold av renseanleggene. Solemskogen velforening har rammeavtale for service på renseanlegg for gråvann med Rørleggerfirma Knut-J. Moen. Moen stilte på medlemsmøtet for å informere og gi råd om vedlikehold. Referat fra møtet.

   
     
Syklist, turgåer og barn påkjørt langs Solemskogveien…

Bank i bordet og la det ikke gå troll i ord. Dette er kun ord som skal få deg til å tenke litt ekstra på om du holder fartsgrensen. Styret er kontaktet av bekymrete foreldre og beboere på Solemskogen, som melder om grisekjøring. Vi sier ikke at det er deg, men vi ber deg uansett ta det ansvaret du kan. Det er mange myke trafikanter langs Solemskogveien – hold fartsgrensen og kjør aktsomt! [Styret 09.09.14]
 
     
Tidligere artikler

22.10. 2013 Kronol. oversikt over arbeidet med reguleringsplanen
26.12.2005 Kulturvernprisen 2004 for "Solemskogboka"
   
 

Solemskogen Velforening, Solemskogveien 3, 0496 Oslo | Leder: Per Magne Olsen | Web: Petter Lundberg Olsen